ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen Általános Szerződési feltételek („ÁSZF”) tartalmazza Pápai Edit e.v. által üzemeltetet weboldal használatára, a weboldalon elektronikus úton történő szerződéskötésekre, vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeket. 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe az egyes szolgáltatásokat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Pápai Edit e.v.

Székhelye: 2890 Tata, Nagysándor József utca 20.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: babokamasszazs@gmail.com

Adószáma: 56525805-1-13

Telefonszáma: Pápai Edit (70) 358-7530

A jelen „ÁSZF”-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. vonatkozó rendelkezéseire.

A weblap üzemeltetője Pápai Edit egyéni vállalkozó, elektronikus értékesítési címe: babokamasszazs@gmail.com). A jelen weblap böngészése során a felhasználó elfogadja azt, hogy Pápai Edit e.v., szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és a weblapon található információkat kizárólag saját személyes információ szerzésére használhatja fel.

Pápai Edit e.v., mint jogtulajdonos nem járul hozzá a közzétett tartalmak, a hírlevelek, a videó-anyagok és a képek változatlan, vagy nagymértékben hasonló átvételéhez, terjesztéséhez, többszörözéséhez és nyilvános előadásához, valamint üzleti célú vagy egyéb felhasználásához, amelyen Pápai Edit szerzőségét nem tüntetik fel.

Amennyiben a weblapon található képeket, tartalmakat, videókat harmadik személy honlapján, nyomtatott formában, vagy nyilvános előadáson azonos vagy hasonló formában észlelik a jogtulajdonosok, úgy másolt oldalanként napi 50.000 Ft+Áfa, azaz napi ötvenezer forint+Áfa, másolt képenként és videónként fix. 250.000.-Ft, azaz ötvenezer forint+Áfa összegű kötbért számláznak a jogtalan felhasználónak.

Az átvétellel a jogtalan felhasználó kifejezetten elfogadja a fentebb írt kötbér megállapodást és annak mértékét.

I. Hírlevelekre feliratokozás feltételei, a feltételek elfogadása

A www.babokamasszazs.hu oldalán hírlevélre történő feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. A hírlevelekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti azt, hogy az általa megadott e-mail cím olyan személyes, vagy üzleti e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, információkat kapjon a weboldal üzemeltetőjétől. Az üzemeltető a leiratkozás lehetőségét biztosítja.

A feliratkozással a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Pápai Edit e.v. elektronikus levelet küldjön a részére.

A feliratkozás/ leiratkozás minden esetben önkéntesen történik.

A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik Babokamasszázs által küldött elektronikus levél alsó sorában lévő leiratkozási linkre kattintással.

Pápai Edit e.v. a feliratkozáskor megadott személyes adatokat, bizalmasan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, harmadik személynek nem adja át, azokat nem ellenőrzi. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai eszközökön tárolja, azokról kizárólag biztonsági másolatot képez és tárol.

Adatmódosítás, vagy az adatbázisból való teljes és végleges törlési igény a babokamasszazs@gmail.com címre küldhető el. Erre vonatkozó törlési igény beérkezését követő 48 órán belül az adatbázisból történő teljes és végleges törlés megtörténik.

A feliratkozáskor bekért, kezelt adatok köre:

–        vezetéknév és keresztnév (vagy cégnév),

–        e-mail cím

A felhasználó által megadott adatokat hírlevél, hirdetés küldésére használja fel a szolgáltató, azokat semmiféle módon nem ellenőrzi.

A hírlevél szolgáltatás ingyenes, a hírlevelekre történő feliratkozás/leiratkozás fizetési kötelezettséggel nem jár az igénybevevő részére.

II.  Egyéni babamasszázs:

Az egyéni babamasszázshoz tartozó jelentkezési felületen a nevének, számlázási címének, e-mail címének és telefonszámának megadásával a „Jelentkezés” gombra kattintva jelentkezhet a Babókamasszázs tanfolyamaira. A jelentkezésről 48 órán belül visszaigazolást kap. A visszaigazoló e-mail tartalmazza tanfolyam részletes leírását és a fizetésre vonatkozó banki információkat. Amennyiben 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazoló e-mail, érdemes felvenni velünk a kapcsolatot a babokamasszazs@gmail.com e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon: (70) 358-7530. Online egyéni babamasszázs esetén a jelentkezést követő 5 napon belül a babamasszázs teljes összege utalandó át Pápai Edit egyéni vállalkozónak az OTP Banknál vezetett számlájára. A szolgáltató az összeg beérkezését követően véglegesíti a jelentkezését.

Lemondási feltételek:

  • A babamasszázs díjmentesen lemondható a masszázst megelőző 2 naptári nappal. Ekkor a befizetett díjat teljes egészében visszautaljuk.
  • Lemondás esetén lehetőség van átjelentkezésre egy későbbi időpontra. Amennyiben az átjelentkezési időpont is lemondásra kerül, a befizetett összeget a szolgáltató nem téríti vissza.
  • Amennyiben a babamasszázs a Szervező, vagyis Pápai Edit e.v. lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%-át – 8 napon belül – visszautalja a befizető bankszámlájára.

III.       Online oktatóanyag:

Az online oktatóanyaghoz tartozó rendelési felületről  a vevő a nevének, számlázási címének, telefonszámának, e-mail címének megadásával megrendelheti Pápai Edit e.v (székhely:2890 Tata, Nagysándor József utca 20) babamasszázs anyagát. 

A kitöltött megrendelőlap a “Megrendelem” gombra kattintva küldhető el Pápai Edit e.v. (továbbiakban: szolgáltató) részére.

A megrendelést követően a megadott e-mail címre a szolgáltató 48 órán belül elküldi a rendelés visszaigazolását.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelt oktatóanyag címét, valamint a szolgáltató banki adatait. A megrendelés gomb lenyomásával a vevőt fizetési kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

A végszámlát a fizetést követő 24 órán belül elektronikusan állítjuk ki és küldjük el a vevő által megadott e-mail címre.

A megrendelés elektronikus úton – távollevők között – megkötött szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár és a szerződés a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel jön létre a szolgáltató és a fogyasztó között. A szerződés nyelve:  magyar.

Az elektronikus úton megkötött szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak,       a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Megrendelő az elállási szándékot a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben, vagy postai úton jelezheti, a babokamasszazs@gmail.com e-mail címre, illetve a 2890 Tata, Nagysándor József utca 20. postai címre.

Az oktatóanyag szolgáltatás szerzői jogvédelem alatt áll. A jogtulajdonos szerző Pápai Edit e.v.  Az  oktató anyagokról tilos bármilyen másolatot készíteni és azt sokszorosítani, részben vagy egészben közzétenni, nyilvánosan bemutatni, az alapján saját hasonló szolgáltatást létrehozni, amelyhez a szerző illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre.

Nyilvános bemutatás, részben, vagy egészben történő közzététel, másolat (sokszorosítás), átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori árának 200 (kettőszáz) szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak, írásbeli felszólításra.

Pápai Editnek joga van visszautasítani minden olyan babamasszázs-jelentkezést vagy online okatatóanyag megrendelést – ideértve a már kifizetett jelentkezéseket és megrendeléseket is – amely üzleti érdekeit sértheti. (Pld. konkurens, vagy annak tűnő személyek megrendelései).

A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a Pápai Edit e.v. a teljes összeget 8 banki napon belül visszatéríti a befizető részére.

Ezen döntés jogát Pápai Edit fenntartja a maga számára. A megrendelés törlése ellen semmiféle jogorvoslattal vagy kártérítési igénnyel nem élhet a megrendelő.